Alhamdulillah, mesyuarat hari ini berlangsung dengan harmoni dan sejahtera.
Kehadiran ibu bapa juga menggalakkan.

Mesyuarat kali ini dijalankan secara hibrid (guna aplikasi Zoom) bagi memberi peluang kepada ibu bapa yang ada kekangan untuk turut serta.